Δευ - Παρ: 6:30 - 21:00
Σάββατο: 7:30-1:30
(+30) 210 2715350-51

Νεοπλασματικοί δείκτες

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Νεοπλασματικοί ή καρκινικοί δείκτες (tumor markers) ονομάζονται όλες εκείνες οι ουσίες οι οποίες παρέχουν μία ένδειξη παρουσίας ή ανάπτυξης μιας νεοπλασίας. Με το προσδιορισμό των καρκινικών δεικτών μπορούμε να διακρίνουμε τους υγιείς από τους πάσχοντες και συγχρόνως να παρακολουθήσουμε τις ειδικές συμπεριφορές του νεοπλασματικού κυττάρου. Κανένας νεοπλασματικός δείκτης δεν είναι ειδικός για μία μόνο νεοπλασία, διότι οι βασικές πεπτιδικές αλύσεις των αντιγόνων των διαφόρων καρκινικών και μη συστατικών του ανθρώπινου κυττάρου είναι όμοιες. 

Η χρήση των νεοπλασματικών δεικτών στα πρώτα στάδια της πάθησης ως διαγνωστική εξέταση μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο σε επιλεγμένες καταστάσεις και με δείκτες υψηλής ειδικότητας όπως π.χ. στην περίπτωση του καρκίνου του προστάτη εξετάζεται ο δείκτης PSA. Η διάγνωση αυτή οπωσδήποτε θα πρέπει να συνοδεύεται από άλλες διαγνωστικές, κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις. 

Ο προσδιορισμός των καρκινικών δεικτών ταυτόχρονα με τη διάγνωση της νεοπλασίας και πριν από οποιοδήποτε θεραπευτικό σχήμα, μπορεί να προσλάβει προγνωστική αξία και πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα στη σταδιοποίηση της νεοπλασίας. 

Η πιο συνετή χρήση των καρκινικών δεικτών συνίσταται στην εκτίμηση των μεταβολών τους χρονικά, συγκρίνοντας δηλαδή την τιμή αυτών με την πορεία της νεοπλασματικής πάθησης ή με τα αποτελέσματα της αντι-νεοπλασματικής θεραπείας. Οι θετικές ή αρνητικές μεταβολές των νεοπλασματικών δεικτών είναι ενδεικτικές μιας αύξησης ή ελάττωσης του αριθμού των νεοπλασματικών κυττάρων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τακτική παρακολούθηση των ασθενών που ακολουθούν κάποιο θεραπευτικό σχήμα, αφού η μείωση της τιμής τους σημαίνει την επιτυχία του θεραπευτικού σχήματος που ακολουθήθηκε. 

Όλοι οι τύποι καρκίνου αποτελούν σε παγκόσμια κλίμακα τη δεύτερη σημαντικότερη αιτία θανάτου, ύστερα από τις καρδιοαγγειακές ασθένειες. Στην αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακάλυψη και εφαρμογή των νεοπλασματικών – καρκινικών δεικτών.

 

Image

Τι είναι οι καρκινικοί, νεοπλασματικοί δείκτες

Οι νεοπλασματικοί – καρκινικοί δείκτες είναι πρωτεΐνες που παράγονται από τα καρκινικά κύτταρα του σώματος ή και από υγιή κύτταρα ως αντίδραση του οργανισμού στην ύπαρξη του όγκου. Με τις εξετάσεις νεοπλασματικών δεικτών (κοινώς εξετάσεις αίματος για ανεύρευση καρκίνου) μπορούν να μετρήσουμε ποσοτικά τα καρκινικά κύτταρα, δίνοντας έτσι πληροφορίες στους θεράποντες ιατρούς, σχετικά με την εξέλιξη και παρακολούθηση της θεραπευτικής αγωγής του ασθενή. Πάνω από είκοσι καρκινικοί δείκτες χρησιμοποιούνται στις νεοπλασματικές εξετάσεις για τη διάγνωση όγκων. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι:

 • Α – Εμβρυική σφαιρίνη ορού
 • Αλκαλική φωσφατάση και γ- γλουταμυλ τρανσφεράση
 • Αμυλάση
 • Γαλακτική αφυδρογονάση
 • Ειδική νευρωνική ενόλαση ορού
 • Καρκινοεμβρυϊκό Αντιγόνο ορού
 • Κρεατινική κινάση
 • Όξινη φωσφατάση


Τι περιλαμβάνουν οι εξετάσεις για νεοπλασματικούς δείκτες

Η ραγδαία εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης έχει βελτιώσει σημαντικά τις μεθόδους διάγνωσης, πρόγνωσης και θεραπείας του καρκίνου. Στην ΙΩΝΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗ, πραγματοποιούνται εξετάσεις αίματος καρκινικών – νεοπλασματικών δεικτών.

Γίνονται μετά από την υπόδειξη του κλινικού ιατρού και με τη χρήση υπερσύγχρονων αιματολογικών αναλυτών. Συνήθως ο θεράπων Ιατρός χρειάζεται τις εξετάσεις αυτές για:

 • Παρακολούθηση, αξιολόγηση της θεραπείας.
 • Έλεγχο τυχών μεταστάσεων.
 • Πρόγνωση του νοσήματος.

Τα αξιόπιστα αποτελέσματα από τις εξετάσεις για τους νεοπλασματικούς δείκτες που θα πάρετε στα χέρια σας, θα δώσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον ιατρό σας για τη φύση και το μέγεθος τυχόν κακοήθιας. Δεν απατείται το κλείσιμο κάποιου ραντεβού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για το πόσο κοστίζουν οι καρκινικοί δείκτες!

Θα χαρούμε να εξυπηρετήσουμε! Για ραντεβού, πληροφορίες, οδηγίες. Eπικοινωνήστε μαζί μας!

ionio_logo4.png
Νοιαζόμαστε για την υγεία σας!

Λεωφ. Ηρακλείου 202, Νέα Ιωνία, 14231

Τηλ: 210 2715350
210 2715351
Email: ionio@ionioiatriki.gr

Προσβασιμότητα με ΗΣΑΠ Νέας Ιωνίας και Λεωφορεία Α8,602,500 (Στάση Τροχονόμου)

Search